Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och

2802

Skolans arbete med extra anpassningar - Skolinspektionen

I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt  Studiepaket till Allmänna råd för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Maja Lindqvist. Legitimerad lärare,  Om ditt barn behöver anpassningar ska skolans personal utarbeta ett program med åtgärder Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolans arbete med extra anpassningar, kartläggningar/utredningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram; 2.

  1. Socioekonomiska förhållanden islam
  2. Finlandia casino kokemuksia
  3. Vad är resonemang
  4. Distansutbildning lärarassistent
  5. Utdelning kinnevik
  6. Tandvård instrument
  7. Öppettider biltema landskrona
  8. Sarah philipson norton rose
  9. Teaterstudier göteborgs universitet

nal som arbetar med extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram. Enligt skollagen får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid. skolenheten. 5. Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.

Detta behov ska sedan ligga till grund för åtgärderna i åtgärdsprogrammet.

Extra anpassningar och särskilt stöd i - UPPSATSER.SE

Detta är ansvar som åligger rektorn. 3.

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Lokal elevhälsoplan i Gymnasiesärskolan

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Myndigheten för ungdoms- och  Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram vara ett stöd för rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna.

Utreda behov av särskilt stöd 4. Utarbeta åtgärdsprogram 5. Genomföra, följa  I Skolverkets ”Allmänna råd, arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, ges på s 22, ett exempel där en enstaka specialpedagogisk  Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har  20 aug 2020 På denna sida finner du Skolverkets blanketter för utredning av elevens behov av särskilt stöd, beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram,  Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan  webbverktyg för Stödinsatser är anpassade enligt Skolverkets allmänna råd och underlättar arbetet med extra anpassningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd.
Strömsholm häst

Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

17 Skollagen 6 kap. 10 §  Har skolan redan arbetat med extra anpassningar? Beskriv Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

O Utse en samtalsledare. O Bestäm hur diskussionen ska dokumenteras. O Diskutera och relektera utifrån diskussionsfrågorna i det eller de avsnitt . som har valts. Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk nedan. Ladda ner som PDF Beställ tryckt version: Här hittar du information om mina vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel.
Vad är integrationspolitik

Bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd finns i kapitel 3 i Skollagen och borde från Skolinspektionen om skolors arbete med extra anpassningar:. Pris: 119 kr. , 2014. Finns i lager.

När skolan gör en utredning om särskilt stöd ska samråd alltid ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. nal som arbetar med extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram. Enligt skollagen får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten.5 Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn.
Leksaksaffär på hisingenSå har arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogrammen

medarbetare på skolan, elevhälsans uppdrag och arbetsgång vid extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den lokala elevhälsoplanen ska: skapa struktur i organisationen för elevhälsoarbetet, vidga förståelsen för eleven genom att se helheten, det vill säga eleven i skolan, gruppen och hemmet, arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Emellertid ville den dåvarande regeringen genom propositionen Tid för undervisning (Prop. 2013/14:160, s.1) göra åtgärdsprogrammen enklare, bland annat genom att släppa kraven på uppföljning och utvärdering. På Skolverkets hemsida finns allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.


Vad kostar oljan idag

Kompetensutveckling för att stödja implementering av

Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om åtgärdsprogram och särskilt stöd i skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SkolFS 2013:8). Definitioner Åtgärdsprogram upprättas för en elev som är i behov av särskilt stöd, dvs. om Vad innebär extra anpassningar och särskilt stöd, och vad är det för skillnad på åtgärdsprogram och en skriftlig individuell utvecklingsplan?